Lämna sidan Lämna sidan
Chatta med oss Chatta med oss

Aktuellt

Är du intresserad av att veta mer om det som sker på KTJ Borås? Kanske är du intresserad av att läsa om aktuella ämnen relaterade till vårt arbete? Här hittar du inlägg om allt som berör våldsprevention och vår verksamhet.

Aktuellt

Är du intresserad av att veta mer om det som sker på KTJ Borås? Kanske är du intresserad av att läsa om aktuella ämnen relaterade till vårt arbete? Här hittar du inlägg om allt som berör våldsprevention och vår verksamhet.

KTJ Borås

På Instagram delar vi aktuella händelser i samhället samt belyser om viktiga våldsrelaterade ämnen. Våra tjejjourssamordnare delar dessutom med sig av en insikt i det preventiva arbetet som vi gör på Kvinno- och tjejjouren Borås.

Kvinno- och tjejjouren Borås

På Facebook delar vi aktuella händelser i samhället samt belyser om viktiga våldsrelaterade ämnen. Du kan även få information om saker som sker inom vår verksamhet och om det är några specifika gåvor som behövs.

Psykisk misshandel - svårt att anmäla

På Kvinno- och tjejjouren i Borås ser man att de flesta som söker hjälp har varit utsatta för psykisk misshandel som kontroll och manipulation.

"Normaliseringsprocessen är så stark att det kan kännas normalt att bli utsatt för sådana här beteenden efter en tid. Det vi försöker göra med våra hjälpsökande är att ta reda på vad förövaren gör och har gjort, och att vi tillsammans kommer fram till om det ska polisanmälas eller inte." - Lena Fredriksson, styrelseordförande för Kvinno- och tjejjouren i Borås.

Att bevisa att man blivit utsatt för psykiskt våld kan vara svårt. På Kvinno- och tjejjouren rekommenderar man drabbade personer att dokumentera så mycket som möjligt. Till exempel genom att skriva ner så detaljerade redogörelser man kan, gärna med datum och tidpunkt angiven. De råder även till att man sparar sms och liknande eller skickar vidare dem till någon person som man litar på.

"Vi skulle önska att polisen kunde göra mer initialt, att en handläggare skulle utses snabbare och att man till exempel skulle tömma offrets telefon och på så sätt samla bevis." - Lena Fredriksson.

Läs artikeln HÄR.

Mäns våld mot kvinnor tar inte semester!

Semester är något många ser fram emot och längtar efter. Men för kvinnor och barn som lever med våld i nära relation, förknippas semester snarare med terror och ökat våld. Att gå till jobb eller skola är för våldsutsatta personer en trygghet som, även om det bara är för en stund, ger dem andrum från våldet. Denna vardagliga fristad faller bort under semestertiden, medan mäns våld mot kvinnor inte gör det. Därför finns vi och andra Unizon jourer här för att stötta och skydda året om, även under sommaren. Vi erbjuder stödsamtal i form av besök samt chatt, men vi finns även här och skyddar de som behövt fly ifrån den våldsamma situationen. KTJ Borås 2023-07-18

Mäns våld påverkar kvinnor i Sjuhärad varje dag

Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Samhällsansvaret slås fast i socialtjänstlagen, i nationella och kommunala politiska målsättningar och i brottsbalken. Ändå är det långt från verkligheten för många kvinnor och barn i Sjuhäradsbygden. Under 2022 hade Kvinno- och tjejjouren Borås 764 stödsamtal utifrån, utöver de samtal vi har med personer som bor i vårt skyddade boende. Vi hade dessutom kontakt med 105 personer via tjejjourens stödchatt. Kvinnor och tjejer hör av sig och berättar om grovt våld, sexuella övergrepp, hot och kontroll. Anhöriga och arbetsgivare hör av sig och ber om råd kring hur de ska kunna stötta familjemedlemmar, vänner eller anställda som är utsatta för mäns våld. Totalt i Sverige hade vårt riksförbund Unizons jourer 194 900 stödsamtal 2022 en ökning med 40 procent sedan 2020. Detta är ett bevis på att mäns våld mot kvinnor tyvärr inte minskar, och att kvinnors och barns behov av stöd och skydd fortsatt är mycket stort. Mäns och killars våld mot kvinnor och flickor är en kriminalitet som pågår dygnet runt, året om. Det kostar kommunen stora summor varje år, men den största kostnaden är lidandet för utsatta kvinnor och barn och deras anhöriga. Vi är många i Sjuhäradskommunerna som tycker att kvinnors och barns liv är viktiga. Kvinno- och tjejjouren Borås har en unik kunskap och samhällsbärande roll i vårt område. Allt vårt arbete utgår från kvinnors och barns levda erfarenheter av mäns våld. Vi stöttar och skyddar våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn, och även män som är utsatta för våld i nära relation och/eller hedersrelaterad våld och förtryck. Vi förebygger våldet genom att föreläsa på skolor, högskolan, arbetsplatser och i andra sammanhang – vi har föreläsningspaket för allt ifrån mellanstadiebarn till vuxna. Vi samarbetar med andra föreningar och företag och med de socialtjänster som placerar våldsutsatta på vårt boende eller på annat sätt använder sig av våra tjänster. Vi gör också vad vi kan för att påverka politiken så att mäns våld mot kvinnor ska finnas högst upp på den politiska dagordningen. Allt detta gör vi som en ideell förening utan vinstintresse. Vi har lång erfarenhet (över 40 år) av att arbeta med våldsutsatta och vi har kompetent och välutbildad personal. För att kunna göra vårt livsviktiga arbete måste vi ha de bästa förutsättningarna. Vi vill se:

  1. Långsiktig finansiering till hela jourens verksamhet, inte enbart akuta insatser när våldet är ett faktum, utan även lättillgängligt stöd, förebyggande arbete och utbildningsinsatser.
  2. Upprätta avtal med oss genom IOP – idéburet offentligt partnerskap. Avtalen ska ge oss långsiktiga ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet som alla invånare i Sjuhäradskommunerna har behov av.
  3. Använd oss till utbildning och kunskapsspridning. Vi besitter mångårig erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Läs på vår hemsida, ktjboras.se, om våra föreläsningar för unga och för yrkesverksamma. Tillsammans måste vi skapa den trygghet som Sjuhärads kvinnor och barn har rätt till.
  Lena Fredriksson, Styrelseordförande Kvinno- och tjejjouren Borås 2023-05-22

Alla längtar inte till sommarlovet...

Om bara några veckor går många på sommarlov. Något som säkert väldigt många längtar till, då ledigheten ofta förknippas med en massa roliga saker. Som att bada, umgås med vänner, åka på äventyr, få sovmorgon, men framför allt – att få slippa skolan ett tag. Vi vet dock att det även finns en hel del som kanske har lite blandade känslor inför sommarlovet. Som får en klump i magen när de tänker på att vara borta från skolan, vänner och trygga vuxna under flera veckor. Under maj månad har vi därför en kampanj som heter Sommarlovskampanjen! För du är aldrig ensam. Det är aldrig ditt fel om du hamnar i en jobbig situation där du far illa ut. Är du orolig inför sommarlovet och känner rädsla inför att vara borta från skolan, då finns vi och många fler organisationer här för dig! KTJ Borås 2023-05-01

Umgänge - för barnets bästa?

Barn är de enda brottsoffer som samhället tvingar att träffa sin förövare. 9 av 10 barn som har umgänge med sin eller en närståendes förövare upplever ångest, rädsla, sorg och frustration av umgänget. 9 av 10 får också bestående psykiska men. Det visar en rapport från Unizon, baserad på en SIFO-undersökning genomförd av Kantar Public. 4 200 barns liv ödeläggs potentiellt - varje år. Samtidigt som Sverige står bredvid och tittar på. Med vetskapen om hur facit ser ut för dessa barn kan vårt handlande inte vänta en dag till. Det råder inget tvivel om att vi kan stoppa barnen att från att gå ett öde till mötes med bestående psykiska men. I Sverige beslutar domstolar om umgänge och vårdnad för drygt 4 200 barn per år där det uppges förekommit våld från en förälder och där det i många fall också finns en dokumenterad dom. 4 200 barn som de i allra flesta fall tvingas till umgänge med en förälder som potentiellt har utövat våld mot barnet eller mot närstående till barnet. Detta då man anser att barnet har rätt till en god och nära relation till båda sina föräldrar. I vårdnadstvister ska en god och nära relation till båda föräldrar ha extra stor betydelse. En god och nära relation kan dock inte appliceras på barn som upplevt våld. Konsekvenserna för fortsatt umgänge med den förälder som utövat våld blir förödande för barnet, visar vår undersökning. Man ska utgå från barnets rätt till umgänge men barnet har egentligen bara rätt att säga ja och saknar rätten att säga nej. Barn som haft tvångsumgänge med en förälder som utövat våld mot dem själva eller mot en närstående har upplevt känslor som rädsla och stress under uppväxten - som direkt följd av umgänget. 9 av 10 har lidit psykiskt under uppväxten, ett lidande som utvecklat sig till bestående psykiska men i vuxen ålder. De allra flesta som upplevt tvångsumgänge berättade eller visade för någon vuxen att de inte ville träffa den våldsutövande föräldern, men att de inte upplevde sig lyssnade på. Det upplevda tvångsumgänget beskrivs av de unga vuxna som att samhället inte gav dem något val om de ville ha umgänge eller inte som barn, men att de önskar att de hade fått välja. En av de unga vuxna som har svarat på enkäten skriver:

”Myndigheterna sa att om jag inte träffade honom frivilligt skulle de tvinga mig bo hos honom på heltid. Våldet mot mig fick alltså fortsätta hela min uppväxt.”
Resultaten ger också insikter om djupa spår och långsiktiga konsekvenserna som orsakats till följd av umgänget. Tillsammans med Jämställdhetsmyndighetens rapport (2022) ger resultaten i Unizons rapport en bild av att barns rättigheter behöver stärkas i bedömning om umgänge med en förälder som utövat våld. Läs Unizons rapport HÄR KTJ Borås 2023-04-05

Schyssta relationer

April har börjat och det har även vårt nya tema på våra sociala medier - Schyssta relationer! Under denna månad kommer vi att lägga fokus på schyssta relationer. Några kanske har stenkoll på vad en schysst relation är, men andra kanske undrar vad som utgör en bra och hållbar relation. Eller snarare, hur man vet om den relation man befinner sig i är en bra relation. I princip alla människor i vårt samhälle vill synas, höras och bemötas på ett respektfullt sätt. Vi vill bli inbjudna och accepterade i sociala sammanhang. Få vill vara osynliga, bortglömda och utstötta. Relationer kan vara allt från sambandet du har till familjemedlemmar och kompisar, till förbindelsen mellan dig och en kärlekspartner. Relationerna vi har ger oss ofta en känsla av mening och tillhörighet, samt påverkar de vår sociala position i samhället. Relationer kan ge trygghet och kärlek. Men relationer kan också vara kontrollerande, begränsande och otrygga. Just dessa relationer vill vi lägga lite extra fokus på, då de ofta är väldigt svåra att sig ifrån. Därför kommer vi under april sprida kunskap och information om olika typer av våld som kan utövas i relationer, vad det finns för varningstecken på att man själv eller någon i ens närhet befinner sig i en dålig relation samt hur och var man kan få hjälp om man vill lämna ohälsosamma relationer. Glöm inte att följa våra sociala medier för att inte missa våra inlägg om detta tema: Instagram: @ktjboras Facebook: @tjejjourenboras KTJ Borås 2023-04-01

Kvinnorna i Iran

Kvinnor är aldrig är fria från mäns våld. Kvinnor är varken trygga på gator eller torg, i hemmet eller på jobbet. Oavsett om det kommer från religiösa fundamentalister, högerextremister eller enskilda individer, är det en politisk terrorhandling som måste belysas och uppmärksammas. Könade våldshandlingar sprider skräck och rädsla bland hälften av vår världs befolkning. Både när den utövas av en enskild individ eller en förtryckande regim. I Iran pågår sedan många år ett etablerat förtryck mot kvinnor. Kvinnor är bundna och begränsade i hur de får leva, och yttra sig. Kvinnans status är hälften av en mans, och rättigheterna de har är starkt begränsade. Det mod som Irans kvinnor visat saknar motstycke. Det som pågår just nu är en revolution om jämlikhet En kvinnlig revolution. Kampen började för många år sedan men när Mahsa Amini, en ung normal kvinna precis som du och jag, utsattes för brutalt våld som tragiskt ledde till hennes död, fick kampen om frihet mer och mer uppmärksamhet i media. Demonstranter och frihetskämpar som visar stark kritik mot regimen bestraffas med livet. Barn förgiftas i skolor, kvinnor kastas från hustak och personer som hörs och syns blir tillfångatagna och torterade. Tillsammans kan kvinnor förändra världen. Vi har gjort det förr och vi kan göra det igen. Därför är det viktigt att vi inte låter den iranska regimen tysta ner de iranska kvinnornas förtryck. Stå med oss i denna kamp om jämställdhet och frihet! KTJ Borås 2023-03-08

Bli volontär på Kvinno- och tjejjouren Borås!

Visste du att volontärer spelar en viktig roll för verksamheten på Kvinno- och tjejjouren Borås? Utöver vår personal har vi ett antal personer, volontärer, som till exempel är kontaktperson för någon av de som får hjälp hos oss eller som är med och sköter chatten som tjejjouren har på onsdagskvällar. Volontärerna har möte en gång i månaden, erbjuds utbildningar inom våra ämnesområden och är även med och representerar oss på olika event. Vill du ansöka om att bli volontär eller veta mer – mejla till infokj@ktjboras.se Hoppas vi ses! KTJ Borås 2022-10-11

Information inför valet!

Den 11 september är det val i Sverige, och för kvinnor som lever med skyddade personuppgifter kan det kännas ovisst hur det går till. Följ länken här för att komma till information från Valmyndigheten, där det står hur man kan rösta i förtid eller utan sitt röstkort – sätt som gör det möjligt även för den som har skyddade personuppgifter att göra sin röst hörd. KTJ Borås 2022-08-18

[instagram-feed feed=1]