Lämna sidan Lämna sidan
Chatta med oss Chatta med oss

För sig som arbetar inom socialtjänsten

Skyddat boende

På kvinno- och tjejjouren Borås skyddade boende välkomnar vi kvinnor, män och medföljande barn som har behov av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp från närstående.
Det skyddade boende består av ett kollektiv och fristående lägenheter, vilket gör att skyddsplanerna kan anpassas efter olika behov.

Utförare av insats

Kvinno- och tjejjouren Borås är utförare av insats på uppdrag av socialtjänst. En god samverkan med socialtjänsten är därför en förutsättning för att vi ska kunna genomföra insatser av god kvalitet.

Läs mer

Kvalitetsarbete

Kvinno- och tjejjouren Borås har ett ansvar för att insatserna håller god kvalitet och bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete enligt 3 kap. 3 § socialtjänstlagen

Läs mer

Professionell verksamhet på idéburen grund

Kvinno- och tjejjourens skyddade boende drivs av en ideell förening utan vinstintresse. Genom att tillhöra idéburen sektor kan vi bidra till mervärde för målgruppen genom ideella insatser, gåvor, insamlingar etc.

Vill du veta mer?

Vid förfrågan om pris, kontakta oss.

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Vid förfrågan om pris, kontakta oss.

Kontakta oss