Lämna sidan Lämna sidan
Chatta med oss Chatta med oss

Vårt skyddade boende

Vi har hög säkerhet genom skalskydd, personalens kompetens och vi arbetar aktivt med de skyddsplacerade vuxna och barns säkerhetstänk. Kvinno- och tjejjourens skyddade boende består av både ett kollektiv och fem fristående lägenheter vilket gör att skyddsplanerna kan anpassas efter olika behov. I vårt kollektivboende finns plats för fem kvinnor och medföljande barn. I lägenheterna välkomnar vi alla oavsett könsidentitet.

Vårt skyddade boende

Placering på Kvinno- och tjejjouren Borås

Kvinno- och tjejjouren Borås är utförare av insats på uppdrag av socialtjänst. En god samverkan med socialtjänsten är därför en förutsättning för att vi ska kunna genomföra insatser av god kvalitet. Vi arbetar efter genomförandeplan som upprättas gemensamt med skyddsplacerad, socialtjänsten och boendesamordnare/barnsamordnare. Alla insatser dokumenteras och följs upp regelbundet.

Stöd vi erbjuder

Kvinno- och tjejjourens skyddade boende är bemannat av personal dygnet runt. Personalen som arbetar på jouren har relevant akademisk utbildning och/eller har genom praktiskt arbete förvärvat likvärdig kunskap i att stötta och skydda vuxna och barn utsatta för våld i nära relation. Jouren har även god kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och den särskilda sårbarhet som följer av att våldet utövas av ett kollektiv.

Stöd vi erbjuder

Stöd vi erbjuder barn

 

På Kvinno- och tjejjouren Borås skyddade boende bemöter vi barn på ett respektfullt sätt utifrån deras egna behov av hjälp och stöd och som en aktör i ett eget liv, inte som en medföljande till vårdnadshavare. Ett barn är varje människa under 18 år

 

Vill du veta mer?

Personer som verkar inom Kvinno- och tjejjouren Borås och som är utförare av insats på uppdrag av socialtjänst, omfattas av föreskrifterna SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2013:16 lex Sarah enligt 14 Kap 3 § socialtjänstlagen (SoL). Verksamhetens anställda/ uppdragstagare/ VFU studenter/ deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/ volontärer har anmälningsskyldighet och följer sekretessbestämmelserna enligt 15 Kap 1 § SoL. Varje år upprättar Kvinno- och tjejjouren Borås en kvalitetsbilaga för att säkerställa att organisationen håller god kvalitet och tillämpar gällande regelverk för boenden. Kvalitetsbilagan kan skickas till socialtjänst vid efterfrågan. 

Kontakta oss

Vill du veta mer?

Personer som verkar inom Kvinno- och tjejjouren Borås och som är utförare av insats på uppdrag av socialtjänst, omfattas av föreskrifterna SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2013:16 lex Sarah enligt 14 Kap 3 § socialtjänstlagen (SoL). Verksamhetens anställda/ uppdragstagare/ VFU studenter/ deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder/ volontärer har anmälningsskyldighet och följer sekretessbestämmelserna enligt 15 Kap 1 § SoL. Varje år upprättar Kvinno- och tjejjouren Borås en kvalitetsbilaga för att säkerställa att organisationen håller god kvalitet och tillämpar gällande regelverk för boenden. Kvalitetsbilagan kan skickas till socialtjänst vid efterfrågan. 

Kontakta oss