Lämna sidan Lämna sidan
Chatta med oss Chatta med oss

Hantering av personuppgifter

Så här behandlar vi personuppgifter:

Kvinnojouren Borås behandlar personuppgifter utifrån vad svensk lag säger.

När du söker hjälp hos Kvinnojouren Borås, eller är stödkontakt, kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa ändamål. Det handlar då om namn, personnummer, adress, e-postadress och IP-nummer. Vi gör detta för att kunna fullfölja vårt uppdrag. Dina uppgifter kan också komma att behandlas för till exempel statistiska ändamål. OBS att vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.
Vi lagrar dina uppgifter bara så länge vi är skyldiga till det enligt lag.

Du har enligt svensk lag rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, ändras eller raderas. En sådan begäran kan skickas till infokj@ktjboras.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/ Integritetsskyddsmyndigheten. Kvinno- och Tjejjouren Borås hoppas dock att du först vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling. Hör av dig!