Lämna sidan Lämna sidan
Chatta med oss Chatta med oss

Placering på Kvinno- och tjejjouren Borås

Kvinno- och tjejjouren Borås är utförare av insats på uppdrag av socialtjänst. En god samverkan med socialtjänsten är därför en förutsättning för att vi ska kunna genomföra insatser av god kvalitet. Vi arbetar efter genomförandeplan som upprättas gemensamt med skyddsplacerad, socialtjänsten och boendesamordnare/barnsamordnare. Alla insatser dokumenteras och följs upp regelbundet.

Vi har hög säkerhet genom skalskydd, personalens kompetens och vi arbetar aktivt med vuxna och barns säkerhetstänk både i nutid och för framtid.

Vi erbjuder:

– Kollektivt boende/boende i lägenhet med personal tillgänglig dygnet runt

– Lånetelefon vid inskrivning

– Möjlighet till hämtning (efter diskussion och överenskommelse med placerande socialtjänst)

– Stödinsatser baserat på genomförandeplan och uppdrag från placerande socialtjänst

– Trygghetsskapande insatser (frukost, gemensamma aktiviteter etc)

– Individuella in- och utskrivningssamtal (gäller både skyddsplacerade vuxna och barn)

– Boendesamordnare för skyddsplacerade vuxna med fokus på säkerhet och stöd att bearbeta våldet

– Standardiserade hot och riskbedömning (vid efterfrågan)

– Barnsamordnare som från start fångar upp barnets behov

– Barnsamtal med fokus på skydd och stöd

– Barn erbjuds aktivitet med förskollärare fyra dagar/vecka