Lämna sidan Lämna sidan
Chatta med oss Chatta med oss

Råd till dig som är utsatt för våld eller hot

Här har vi samlat några råd om vad som kan vara bra att tänka på för den som är utsatt för våld eller hot.

Men – vid akut fara ring 112 och tala med polisen eller sociala jouren!

För dagbok – Anteckna varje gång du blir slagen. Då har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt.

Berätta för någon – Det kan vara en vän, släkting, kamrat eller någon på arbetet. Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Även om du inte orkar göra något åt saken just då, så har du i alla fall berättat det för någon.

Dokumentera skadorna – Skriv upp och försök fotografera skadorna själv. Vid läkarbesök ska du be läkaren att ta fotografier. Även om du inte gör något åt situationen direkt, så finns bilderna där den dag du gör din anmälan.

Ha en reträttväg – Ta reda på vart du kan vända dig när som helst på dygnet, om våldet börjar igen. Kanske har du någon vän eller släkting som du kan bo hos, annars kan du kontakta sociala jouren.

Ring en kvinnojour – Där kan du prata med någon och få hjälp och stöd. Där kan du också få hjälp med att göra en polisanmälan.

Gör en polisanmälan – Våld i nära relation är ett brott. Det är viktigt att polisanmäla misshandeln, både för din egen skull och för att förövaren ska förstå att det är en kriminell handling som den begår. Telefonnummer till polisen: 114 14.

Du behöver inte stå ensam i detta – kontakta oss!

Kontakta oss