Lämna sidan Lämna sidan
Chatta med oss Chatta med oss

Vad är våld?

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill”.

(Per Isdal, Meningen med våld, 2001)

 

Olika typer av våld

Våld kan vara väldigt olika – fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt. Våld är aldrig ok och det är aldrig ditt fel om du blir utsatt.

Läs mer

Vanliga mönster

Det finns en del mönster som är vanliga vid våld i nära relationer, men som inte alltid förekommer.

Läs mer

Rättigheter och ansvar

Mänskliga rättigheter gäller för alla människor. Det innebär att alla har rätt att säga vad de tycker, tro på vilken gud de vill och att kunna välja att vara med i föreningar.