Lämna sidan Lämna sidan
Chatta med oss Chatta med oss

Värdegrund och vision

Kvinnojouren Borås tillhör paraplyorganisationen Unizon, som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi är en ideell förening utan vinstintresse, vilket betyder att allt eventuellt överskott går tillbaka till verksamheten.

Vår vision är: Kvinnojouren Borås och Tjejjouren Magnolia gör skillnad för våldsutsatta genom att vara professionella och empatiska samt ansvarstagande och samverkande.

Här kan du läsa vår senaste verksamhetsberättelse.

Här kan du ladda hem Unizons värdegrund och policy som pdf.

Unizonens vision
Unizons vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Mäns våld mot kvinnor är det yttersta uttrycket för en strukturell ojämställdhet.
Att arbeta för jämställdhet på flera plan är alltså en förutsättning för att stoppa våldet som drabbar kvinnor för att de är kvinnor.
Föreställningar kring vad som anses vara ”kvinnligt” eller ”manligt” påverkar och begränsar våra handlingar och vår förståelse av oss själva, och är en del av ojämställdheten. Unizon utgår från att vi inte föds in i våra könsroller, utan att synen på kvinnor och män går att förändra. Vi tror att det är nödvändigt för att nå ett jämställt samhälle fritt från våld.