Lämna sidan Lämna sidan
Chatta med oss Chatta med oss

Vi finns här för dig

Kvinnojouren Borås är ett alternativ och komplement till samhällets institutioner och en röst i samhällsdebatten kring våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Med hjälp av stödsamtal och andra verktyg stärker vi de drabbade till att kräva ett liv utan våld och att skapa en plattform där de, utifrån sina egna resurser och förmågor, kan börja om och ta kontroll över sin egen framtid. Detta omfattar även stödsamtal dit man kan komma anonymt. Vi kan också hjälpa dig vidare och vara ett stöd vid kontakter med myndigheter eller andra aktörer. Du behöver inte vara ensam!

Ring oss på 010-45 50 365, eller mejla till infokj@ktjboras.se! Vi har telefontid och personal på plats dygnet runt.

Vi tar också emot studiebesök från utbildningar, föreningar, kommuner och liknande. Hör av dig per telefon om du är intresserad!

Man kan även få kuratorsamtal på vår Tjejjour. Du når dem via samma e-post och telefonnummer som ovan.

Kvinnojouren Borås erbjuder:

  • skyddat boende för personer som är utsatta för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld och förtryck. Vi har även möjlighet att ta emot personer med olika typer av funktionsnedsättning.
  • barnaktiviteter och hjälp att ordna skolgång för barn i det skyddade boendet.
  • juridisk rådgivning, till exempel i samband med vårdnadstvister, rättegång, bodelning och liknande.
  • stödsamtal, antingen per telefon eller vid besök.
  • råd och stöd i samband med polisanmälan, sjukhusbesök, kontakt med sociala myndigheter och liknande.
  • krisbearbetande samtal för personer som lever i eller som har lämnat ett våldsamt förhållande eller utsatts för sexuella övergrepp i nära relation.
  • förmedling av kontakter med advokater och andra stödfunktioner.
  • ekonomisk rådgivning.
  • föreläsningar på skolor, föreningar och i andra sammanhang.
  • aktiviteter och kontaktmannaskap som våra volontärer bidrar med.

Vill du hjälpa till som volontär på Kvinnojouren Borås? Följ länken nedan för att läsa mer.

Läs om volontärskap