Lämna sidan Lämna sidan
Chatta med oss Chatta med oss

Om Kvinno- och tjejjouren Borås

Vilka är vi?

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som bedriver en professionell verksamhet där vi aktivt tar avstånd från våld i nära relationer. Vi erbjuder skydd, stöd och preventiva insatser. Vår förening är medlemsstyrd och har 114 medlemmar, varav 16 är aktiva volontärer.

Ideologisk förening

Kvinno- och tjejjouren Borås är feministisk förening. Med det menar vi att vi vill ändra på den könsmaktsordning där män och killar har mer makt och bättre möjligheter än kvinnor och tjejer. Vi ser att barn och unga är en särskilt utsatt grupp. I vårt arbete vill vi därför stärka tjejer och unga kvinnor, för att bidra till ett jämställt samhälle fritt från våld.

Vår historia

Hösten 1981 gick ett antal kvinnor ihop och startade en kvinnojour i Borås, för att erbjuda våldsutsatta kvinnor hjälp och stöd. Kommunen tillhandahöll lokaler där kvinnor fick stöd och hjälp i akuta situationer vid till exempel misshandel och/eller våldtäkt. Man spred även kunskap om kvinnomisshandel, sexuellt våld och dess orsaker. Tjejjouren startades 2007, med fokus på unga samt våldsförebyggande arbete. Stöd och prevention har blivit allt viktigare delar i verksamheten, något som vi arbetar väldigt mycket med idag.

Värdegrund

Kvinno- och tjejjouren Borås arbete ska alltid utgå ifrån alla människors lika värde och rättigheter, jämlikhet, jämställdhet, värdighet, trygghet och frihet. Individers val och olikheter ska alltid respekteras. Vårt arbete präglas även av tron på att vuxna och barn har en förmåga att fatta egna beslut.

Värdegrund

Kvinno- och tjejjouren Borås arbete ska alltid utgå ifrån alla människors lika värde och rättigheter, jämlikhet, jämställdhet, värdighet, trygghet och frihet. Individers val och olikheter ska alltid respekteras. Vårt arbete präglas även av tron på att vuxna och barn har en förmåga att fatta egna beslut.

Vision

Vår vision på Kvinno- och tjejjouren Borås är att göra skillnad för våldsutsatta genom att vara professionella och empatiska, samt ansvarstagande och samverkande.

Unizons vision

Unizons vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Alla har rätt till ett tryggt och bra liv.

Verksamhetsberättelse för 2022

Klicka här för att läsa

Verksamhetsberättelse för 2022

Klicka här för att läsa