Lämna sidan Lämna sidan
Chatta med oss Chatta med oss

Personal på Kvinno- och tjejjouren Borås

Utbildning

Personal på Kvinno- och tjejjouren Borås skyddade boende har hög kompetens med bland annat anställda socionomer med många års erfarenhet av socialarbete samt utbildning/specialkompens i våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtyck samt prostitution och människohandel. I personalgruppen finns det även förskolelärare och barnsamordnare med kompetens i att möta barn som bevittnat eller utsatts för våld.

Kunskap

Hela personalen har utbildning i Traumamedveten omsorg (Rädda Barnen) för att skapa en trygg och förutsägbar miljö för skyddsplacerade barn och unga.  I personalgruppen finns även kompets att utföra krissamtal med barn som bevittnad våld enligt arbetsmodellen ”Trappan”. Övrig personal har annan för relevant utbildning som kommer verksamheten till gagn så som undersköterska, behandlingsassistent etc. Verksamheten eftersträvar mångfald i personalgruppen vilken även har gett en bred språkkompetens på arbetsplatsen.

Personal dygnet runt

I nära anslutning till både kollektivboende och lägenheter finns personalutrymmen som är bemannade dygnet runt. Detta gör att oavsett boendeform har alla skyddsplacerade på Kvinno- och tjejjouren Borås skyddade boende tillgång till personal veckas alla dagar året runt.

Personal dygnet runt

I nära anslutning till både kollektivboende och lägenheter finns personalutrymmen som är bemannade dygnet runt. Detta gör att oavsett boendeform har alla skyddsplacerade på Kvinno- och tjejjouren Borås skyddade boende tillgång till personal veckas alla dagar året runt.