Lämna sidan Lämna sidan
Chatta med oss Chatta med oss

Skydd

Vårt skyddade boende

Trots att det borde vara våldsutövaren som ska lämna hemmet, så är en flytt många gånger avgörande för att utsatta vuxna och barn ska kunna lämna en våldsam partner och förälder. Skyddat boende är ofta ett viktigt första steg för att komma undan förövaren och våldet. Kvinno- och tjejjouren Borås skyddade boende drivs på idéburen grund och utan vinstintresse. Vår vision är att göra skillnad för våldsutsatta genom att vara professionella, empatiska, ansvarstagande och samverkande.

Placering genom socialtjänsten

Det är socialtjänsten som har lagstadgat ansvar att hjälpa personer som är utsatta för hot och våld. Och det är socialnämndens ansvar att tillhandahålla skyddat boende för våldsutsatta, men genomförandet av insatsen kan lämnas över till Kvinno- och tjejjouren Borås. Kvinno- och tjejjouren Borås är utförare av insats på uppdrag av socialtjänsten. Vi arbetar efter genomförandeplan som upprättas gemensamt med skyddsplacerad, socialtjänsten och boendesamordnare/barnsamordnare. Alla insatser dokumenteras och följs upp regelbundet.

En kvinnojour = en barnjour

Att leva med våld skadar barn både i stunden och över tid. Ungefär hälften av alla våldsutsatta vuxna som kommer till ett skyddat boende har med sig sina barn. Majoriteten är mammor men det förekommer även att våldsutsatta pappor söker sig till skyddat boende tillsammans med sina barn. Vi bemöter alltid barn som enskilda individer och inte som medföljande till sin förälder. Vår inställning är att en kvinnojour även bör vara en barnjour.

Läs mer om det stöd vi erbjuder barn

En kvinnojour = en barnjour

Att leva med våld skadar barn både i stunden och över tid. Ungefär hälften av alla våldsutsatta vuxna som kommer till ett skyddat boende har med sig sina barn. Majoriteten är mammor men det förekommer även att våldsutsatta pappor söker sig till skyddat boende tillsammans med sina barn. Vi bemöter alltid barn som enskilda individer och inte som medföljande till sin förälder. Vår inställning är att en kvinnojour även bör vara en barnjour.

Läs mer om det stöd vi erbjuder barn