Lämna sidan Lämna sidan
Chatta med oss Chatta med oss

Vårt skyddade boende

Stöd till vuxna

Vårt skyddade boende tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för kvinnor och män som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp tillsammans med andra relevanta insatser.  

Stöd till barn

Som barn placeras du tillsammans med sin vårdnadshavare som har upplevt mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtyck.

Boendeformer

Personal

Placering